Overige diensten

 

Naast het uitvoeren van risico inspecties voeren we ook onderstaande activiteiten uit:

 

Risk Management, facility compliance

U wilt meer inzicht of u voldoet aan de (wettelijke) eisen die gesteld worden aan gebouwgebonden integrale veiligheid. U wilt meer grip en inzicht krijgen in het verschil tussen de werkelijke en gewenste situatie en in verplichtingen omtrent wet- en regelgeving. Met onze Facility Compliance Assessment bekijken we of al het technisch gebouwbeheer voldoet aan de wet- en regelgeving. Eventueel aangevuld met een toets op door verzekeraars (clausules), uw interne richtlijnen, of door lokale autoriteiten (vergunningen) opgelegde eisen. U wilt dit inzicht als er bij u geen duidelijk overzicht beschikbaar is en de vrees bestaat dat mogelijk een aantal onderwerpen niet de vereiste controles of aandacht krijgt. Indien er een letselincident ontstaat doordat een bepaalde inspectie, keuring of maatregel niet is uitgevoerd dan kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. In sommige gevallen kan dit zelfs tot strafvervolging leiden.

 

Security Assessment

Security kun je op verschillende wijzen uitleggen. Wij verstaan onder security: “Het voorkomen of verminderen van het moedwillig toebrengen van schade aan medewerkers, bezoekers, gebruikers en bezittingen van de onderneming.” Security incidenten vallen derhalve in de categorie preventie tegen terrorisme en vandalisme. Bij een security incident moet zo snel mogelijk gehandeld (kunnen) worden. Het is van groot belang dat de organisatie en voorzieningen op orde zijn en er direct kan worden geacteerd op het incident. Een Security Assessment helpt om in kaart te brengen of aan alle aspecten is gedacht om dit mogelijk te maken. Bij het Security Assessment komen vragen aan de orde die verband kunnen houden met onderstaande onderwerpen:

  • Organisatie rondom security
  • (Gebouw)toegangen en inbraakwerendheid
  • Technische hulpmiddelen (equipment, zoals CCTV, toegangscontrole, detectie, etc.)
  • Communicatieprotocollen en richtlijnen, intern en extern
  • Security in relatie tot (Security) Service Providers
  • Information Technologie (IT), Operational Technologie (OT), IIOT
  • Verdieping in security (Risk Management)

Afhankelijk van het soort organisatie worden er tussen de 50 en 70 vraagstellingen besproken en onderzocht.

 

Cyber Risk Assessments

Bedoeld voor acceptatie van een cyberverzekering door verzekeraars. Ook wel een risico inspectie met focus op cyber security. Dit Cyber Risk Assessment kan uiteraard ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in uw huidige preventiestatus en uw verbeterpotentie.