Risico inspecties

 

Voordat een verzekeraar een polis met een potentiële verzekerde accepteert, is het belangrijk dat zij voldoende kennis van aanwezige risico’s heeft en inzicht in urgentie van mogelijke preventieve maatregelen.

 

Met onze risico inspectie worden zowel de verzekeraar als de potentiële verzekerde geholpen door het identificeren van risico’s die vaak op eenvoudige wijze verminderd of zelfs geëlimineerd kunnen worden. Onze rapportage geeft inzicht in de verbetermogelijkheden en in welke mate maatregelen tot risicoreductie leiden. We analyseren de risico’s op het gebied van brand- en inbraakschade, bedrijfsschade, aansprakelijkheid, milieuschade en machineveiligheid. Afhankelijk van uw strategie kunnen we dit rapporteren in een eenvoudige rapportage, of een gedetailleerde rapportage. In beide gevallen zal onze risico-professional wel alle risico’s beoordelen.

 

Uiteraard is de aanpak ook afhankelijk van het segment waarin de potentiële verzekerde zich bevindt en de verzekerde belangen die een rol spelen. Ons onderzoek bestaat normaliter uit een interview, documentenanalyse en een inspectieronde door het bedrijf. Direct na afloop van de inspectie zullen de conclusies al worden besproken met de betrokkenen, vaak de verzekerde zelf.

 

We zullen rapporteren wat moet worden uitgevoerd om te voldoen aan de minimale algemeen geaccepteerde acceptatiecriteria van de verzekeraar (of op basis van door u aangedragen criteria), maar vooral ook welke mogelijkheden er zijn om resterende risico’s nog meer te beperken. Als de potentiële verzekerde de lat hoog legt, heeft hij met onze rapportage de mogelijkheden om zijn riskmanagement naar een nog hoger niveau te krijgen. Samengevat voeren we bij een risico inspectie de volgende stappen uit:

 

  • Voorbereiden van de inspectie met de door u aangeleverde verzekeringsbescheiden
  • Inplannen van de risico inspectie  we stemmen ook met u af wie daarbij aanwezig dienen te zijn. Uiteraard bevestigen wij al onze afspraken
  • Het bedrijfsbezoek en uitvoeren van de risico-inspectie
  • Rapportage van de analyses

 

Onze beursrapportages voor groot-zakelijke risico’s worden aangevuld met een onderbouwde risicoweging per aspect. Daardoor ontstaat een gewogen urgentie, waardoor alle partijen hun belangen aan de maatregelen kunnen toekennen en ook op een financieel verantwoorde wijze de (soms kostbare) maatregelen kunnen prioriteren.